Процесът: Как създаваме една визуална идентичност

След няколко статии на тема Визуална идентичност, може би се чудите какви точно са стъпките и цялостният процес, който се следва при създаването ѝ. Всеки дизайнер, студио или агенция имат свой собствен, но обикновено стъпките често са еднакви или се припокриват в голяма част.

— нашият процес

С времето сме изпробвали различни стъпки и последователности, но след няколко години стигнахме до процес, който смятаме за най-успешен, както за нас, така и за нашите клиенти. Благодарение на него, сме имали възможността бързо и сравнително лесно да създадем множество идентичности от всякакъв характер и в множество браншове, които винаги са били приемани добре от нашите клиенти, а в последствие и техните.

Нашият процес е разделен на 4 основни фази, всяка от които е от голямо значение и градивно допринася за създаване на една цялостна и завършена концепция.

— Фаза 1: Introduction

На този етап се запознаваме с клиента и неговите нужди, желания и представи за проекта.

Интервю

С цел да разберем повече за клиента и проекта, провеждаме среща, на която изясняваме цялостната идея, цели, изисквания и предпочитания, посредством кратък въпросник.

Интервюто може да бъде проведено както е най-удобно за клиента, било то по телефон, имейл, на живо или видео разговор и продължава средно около 1 час.

Криейтив бриф

Информацията, получена от отговорите на въпросите, бива обобщена и оформена в т.нар. криейтив бриф, който служи като отправна точка за работата по проекта.

Колкото по-детайлен е брифа, толкова по-добре той може да бъде превърнат в дизайн концепция.

Оферта

След създаването на брифа (и неговото одобрение от страна на клиента) пристъпваме към изготвяне на оферта, базирана на цялостната информация, получена за проекта.

Ако клиента одобри офертата, съществената работа по проекта може да започне след заплащане на 50% от договорената сума по оферта.

— Фаза 2: Discovery & research

Втората фаза е посветена на още по-детайлното запознаване с клиента, индустрията в която се намира и задаването на посоката на проекта. Тук стъпките отново са три.

Рисърч на клиента

В случай, че клиента вече има присъствие на пазара, изследваме досегашни практики, разглеждаме стари дизайни и произведени материали.

В случай, че няма, анализираме още по-детайлно информацията в брифа и изясняваме допълнителни въпроси, които могат да изникнат.

Рисърч на индустрията/бранша

Разглеждаме в детайли тенденциите в индустрията и конкурентите на клиента, като отделяме добри и лоши практики в дизайна и правим план как клиента да отличи своя бранд от всички останали.

Брейнсторминг и Moodboard

Започваме съществената работа по проекта, като организираме вътрешни брейнсторминг сесии, в които генерираме идеи и посоки за проекта, като същевременно скицираме първоначални варианти на логото и създаваме т.нар. moodboard, който ни помага да фиксираме стиловете на различните концепции и идеи.

— Фаза 3: Execution

На този етап вече сме опознали клиента, придобили сме много добра представа за посоката на проекта и е време да пристъпим към най-съществената част - създаването на цялостна и завършена концепция.

Създаване на концепция

След изясняване на посоката и стила на проекта, пресъздаваме идеите и скиците в по-завършен и цялостен вид.

Дизайн на идентичност

От генерираните концепции избираме една или две, които смятаме за най-силни и най-близки до желания от клиента краен резултат, и за тях създаваме цялостна идентичност, допълнена с различни примери за употреба на графичния стил под формата на различни видове материали и примери.

Презентация

Всичко това, окомплектоваме под формата на презентация, която да покажем на клиента.

Презентацията дава възможност на клиента да придобие по-добра представа за идеята, предложеният графичен стил и цялостна визуална идентичност.

* За разлика от повечето колеги, ние залагаме на най-силната концепция, в която сме сигурни и знаем, че е подходяща за проекта. В случай, че първата (или ако има две) концепция не е одобрена, пристъпваме към реализирането на следващата идея. Този процес може да бъде повторен максимум 3 пъти в границите на първоначалната оферта. Тоест, за сумата от офертата, клиента получава до 3, различни концепции.

— Фаза 4: finalization

След презентиране на нашето предложение (или предложения), можем да пристъпим към финализирането на проекта и предаването му на клиента.

Ревизии

След кратко обсъждане на представеното, преминаваме към промени и допълнително изпипване на дизайна при нужда и желание от страна на клиента.

Допълнителни материали

В случай, че обхвата на проекта включва допълнителни материали, започва тяхното създаваме и, съответно, финализиране.

Предаване на проекта

След одобрение на всички материали в проекта, пристъпваме към неговото финализиране.

Файловете се изготвят в множество файлови формати в растерна (PNG и JPG) и векторна (EPS и PDF) форма, а при нужда се подготвят и за печат.

— времеви интервали на проекта

Всеки проект и всеки клиент е уникален сам по себе си и времето за изпълнение може да варира, но в повечето случаи се вместваме в рамките на 4 седмици за завършване на проекта.

Разбира се, имали сме случаи да завършваме проект и за много по-кратко време, което е било мотивирано от кратки срокове или внезапно изникване на страхотни идеи.

Може да изглежда сякаш процесът ни е лесен и доста праволинеен, но разбира се, това не значи, че работим по калъп. Всяко решение, всеки финален продукт, който предаваме на клиента е винаги индивидуален и специално направен за тях, а резултатите винаги различни и вълнуващи.