Menu

„Търтийн Отърс“ ООД е одобрена за финансиране по проект: „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“

Categories

„Търтийн Отърс“ ООД е одобрена за финансиране по проект: „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“

„Търтийн Отърс“ ООД е одобрена за финансиране по проект: „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“.  Изпълнението на проекта цели да се преодолее недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19. Чрез финансовата помощ ще се осигури оперативен капитал за предприятието за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Ще се постигне положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от създалата се ситуация и ще се осигури стабилност на работните места във фирмата. Общия размер на безвъзмездната финансова помощ е 4 879.00 лв.
От тях европейско финансиране: 4 147.15 лв. и национално финансиране 731.85 лв.
Средствата са отпуснати по „Оперативна програма иновации и конкурентно способност“

Начало на проекта: 06.07.2020 г.
Край на проекта: 06.10.2020 г.

0 Comments Leave a reply

    Leave a comment

    Your comment(click button to send)

    This is a unique website which will require a more modern browser to work!

    Please upgrade today!